GDPR

Jūsu datu aizsardzība.

SIA ROBELITA ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar Jūsu pasūtījuma noformēšanu www.robelita.lv mājas lapā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gramatvedības uzņēmumu, kas izraksta preču pavadzīmes rēķinus, apstrādā tos un uzglabā atbilstoši MK noteikumiem Nr.268 piecus gadus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.